Czas pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.00 – 16.30

grupy godzinne:

I – 6.00 – 16.30

II – 6.00 – 16.30

III – 6.00 – 16.30

IV – 6.00 – 16.00

V – 6.00 – 16.00

W okresie wakacji letnich przedszkole pracuje jeden miesiąc.

W roku szkolnym 2021/2022 jest to miesiąc sierpień.

W miesiącu lipcu 2022 roku, gdy przedszkole jest nieczynne dyżur wakacyjny pełni Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 “Bajeczka”, które przyjmuje naszych wychowanków.

 W czasie wakacji obowiązuje rodziców/ prawnych opiekunów nowa umowa o świadczeniu usług.