ADRES I TELEFON PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10
SŁONECZNA KRAINA

Os. 60 – lecia ONP 8
Tel. 58-56-285-72

http://www.mpp10.starogard.pl

adres email: sekretariat@mpp10.starogard.pl

Email grupy dla rodziców do indywidualnego kontaktu z nauczycielkami:

grupa I Krasnoludki – krasnoludki@mpp10.starogard.pl

grupa II Pszczółki – pszczolki@mpp10.starogard.pl

grupa III Muminki – muminki@mpp10.starogard.pl

grupa IV Kubusie Puchatki – kubusiepuchatki@mpp10.starogard.pl

grupa V Smerfy – smerfy@mpp10.starogard.pl

Nauczycielki pracujące w poszczególnych grupach:

Grupa I – KRASNOLUDKI

nauczyciel – Agnieszka Błazikowska

nauczyciel – Iwona Kowalska

 nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa II – PSZCZÓŁKI

nauczyciel – Anna Sywula

nauczyciel – Anna Brucka

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa III – MUMINKI

nauczyciel –  Iwona Gockowiak

 nauczyciel – Violetta Grębska

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa IV – KUBUSIE PUCHATKI

nauczyciel – Anna Klawitter

nauczyciel – Zofia Kwiatkowska

 nauczyciel – Jolanta Olejnik

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa V – SMERFY

nauczyciel – Katarzyna Miszewska

nauczyciel – Monika Rodziewicz

nauczyciel – Emilia Poziemska

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.30.
 2. Prosimy o zapoznanie się ze statutem przedszkola, regulaminami i procedurami, które  znajdują się na stronie internetowej przedszkola.       
  W szczególności prosimy o zapoznanie się z procedurą dotyczącą pandemii – SARS- CoV-2 (zapoznaj się), procedurą pierwszeństwa przyjęć (zapoznaj się) oraz zasadami funkcjonowania w okresie ogłoszonego stanu epidemii (zapoznaj się).
 3. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: wydrukowanie załączników ze strony internetowej przedszkola i wypisanie tych dokumentów oraz dostarczenie ich do przedszkola:
  a) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka wraz z klauzulą informacyjną RODO – (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola) – pobierz
  b
  ) Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do    odbioru dziecka z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola) – pobierz
  c) Procedura korzystania z systemu iprzedszkole przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci w MPP-10 Starogard Gdański (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola) – pobierz
  d) Oświadczenia rodziców stanowiące załącznik 4b do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020 wprowadzającego procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wraz z klauzulą informacyjną RODO (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola) – pobierz
  e) Wniosek o zorganizowanie zajęć religii wraz z klauzulą informacyjną RODO (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola)
   – pobierz
  f) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci oraz rodziców przez MPP-10 (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola) – pobierz
 4. Ramowy plan dnia oraz  godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola zamieszczony jest na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się.
 5. Aby dokonać opłaty za przedszkole należy wejść na indywidualne konto waszego dziecka na https://iprzedszkole.progman.pl odczytać kwotę i przelać ją na konto placówki do 10 dnia następnego miesiąca, po terminie naliczane są odsetki. Na wydruku znajdują się również szczegółowo przedstawione kwoty – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i posiłek.

  Przelewu na konto dokonujemy według wzoru :

  Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna Kraina”

  Nr  rachunku odbiorcy: 88  8340  0001  0007  4607  2000  0002

  Kwota: ………..

  Tytułem: ……….. ważne ! wpisać imię i nazwisko dziecka i nazwę grupy do której uczęszcza w danym roku szkolnym

 6. Wyposażenie dziecka do przedszkola – poniżej przedstawiamy listę rzeczy, w które powinien wyposażyć dziecko każdy rodzic. Przyniesione rzeczy powinny być podpisane imieniem lub inicjałami dziecka – to pozwala nam uniknąć wielu kłopotów i błędów.

  – prosimy by w razie drobnego wypadku, dzieci miały w szatni we woreczku/siatce zapasowe zestawy ubrań, np. majteczki, spodenki, rajstopki itp., 

  –  obuwie zmienne – kapcie podpisane ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko,

  – poduszeczka (jasiek) z podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dotyczy tylko dzieci najmłodszych z grupy Krasnoludków)

  – strój gimnastyczny (bluzka z krótkim rękawem oraz krótkie spodenki- w worku podpisane ( nie dotyczy  dzieci najmłodszych z grupy Krasnoludków)

  – chusteczki higieniczne suche i mokre – nawilżone, 

  – grzebień – tylko dziewczynki – podpisany,

  – 2 teczki podpisane do prac plastycznych i języka angielskiego

  – ryza białego papieru

  – pozostałe potrzebne przybory zostaną zakupione z konta Rady Rodziców

   – w tym roku ze względu na pandemię nie myjemy zębów w przedszkolu, prosimy nie przynosić szczoteczki i pasty do zębów.

  – prosimy również o indywidualny zakup zestawów książek – kart pracy dla dzieci:

  Dla dzieci urodzonych w roku 2015, 2016 – grupa  Kubusie i Smerfy

  – „Ciekawa zabawa 6- latek” – wydawnictwo Nowa Era rok wydania 2021(niebieski zestaw)

  – Religia – zeszyt ćwiczeń dla klasy zerowej – ks. Jan Doppke

  – English Play Box 3 (zielony) – karty pracy

  Dla dzieci urodzonych w roku 2016, 2017, grupa Muminki

  – „Ciekawa zabawa 5- latek”- wydawnictwo Nowa Era 2021(zielony zestaw)

  – Religia- zeszyt ćwiczeń dla pięciolatków – ks. Jan Doppke

  – English Play Box 3 (zielony) – karty pracy

  Dla dzieci urodzonych w roku 2017, grupa Pszczółki

  – English Play Box 2 (niebieski) – karty pracy

 7. Informujemy, że przedszkole nie uczestniczy w ubezpieczeniu dzieci. Prosimy o ubezpieczenie dzieci, we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków na nowy rok szkolny.

 8. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do przedszkola zabawek i przytulanek.
 9. Składkę na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto o numerze:  

  27 8340 0001 0003 8612 2000 0002 ( jest to inne konto niż do wpłat za przedszkole)