ADRES I TELEFON PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10
SŁONECZNA KRAINA

Os. 60 – lecia ONP 8
Tel. 58-56-285-72

http://www.mpp10.starogard.pl

adres email: sekretariat@mpp10.starogard.pl

Email grupy dla rodziców do indywidualnego kontaktu z nauczycielkami:

grupa I Krasnoludki – krasnoludki@mpp10.starogard.pl

grupa II Pszczółki – pszczolki@mpp10.starogard.pl

grupa III Muminki – muminki@mpp10.starogard.pl

grupa IV Kubusie Puchatki – kubusiepuchatki@mpp10.starogard.pl

grupa V Smerfy – smerfy@mpp10.starogard.pl

Nauczycielki pracujące w poszczególnych grupach:

Grupa I – KRASNOLUDKI

nauczyciel prowadzący Anna Sywula

nauczyciel – Iwona Kowalska

nauczyciel – Violetta Grębska

 nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa II – PSZCZÓŁKI

nauczyciel – Iwona Gockowiak

nauczyciel – Violetta Grębska

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa III – MUMINKI

nauczyciel –  Zofia Kwiatkowska

 nauczyciel – Anna Klawitter

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa IV – KUBUSIE PUCHATKI

nauczyciel – Agnieszka Błazikowska

nauczyciel – Iwona Kowalska

 nauczyciel – Jolanta Olejnik

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

Grupa V – SMERFY

nauczyciel – Katarzyna Miszewska

 nauczyciel – Monika Rodziewicz

nauczyciel – Emilia Poziemska

nauczyciel – Katarzyna Miszewska – j.angielski

nauczyciel – Anna Klawitter – religia

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00.
 2. Prosimy o zapoznanie się ze statutem przedszkola, regulaminami i procedurami, które  znajdują się na stronie internetowej przedszkola.       
  W szczególności prosimy o zapoznanie się z procedurą dotyczącą pandemii – SARS- CoV-2 (zapoznaj się), procedurą pierwszeństwa przyjęć (zapoznaj się) oraz zasadami funkcjonowania w okresie ogłoszonego stanu epidemii (zapoznaj się).
 3. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: wydrukowanie załączników ze strony internetowej przedszkola i wypisanie tych dokumentów oraz dostarczenie ich do przedszkola:
  a) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka- (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola do 31 sierpnia 2020 r.) – pobierz
  b
  ) Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola do przedszkola do 31 sierpnia 2020 r.) – pobierz
  c) Procedura korzystania z systemu iprzedszkole przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci w MPP-10 Starogard Gdański (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola do przedszkola do 31 sierpnia 2020 r.) – pobierz
  d) Oświadczenia rodziców stanowiące załącznik 4b do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020 wprowadzającego procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola do przedszkola do 31 sierpnia 2020 r.) – pobierz
  e) Deklaracja dla rodziców stanowiąca załącznik do Procedury pierwszeństwa przyjęć do MPP-10 (prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola do przedszkola do 31 sierpnia 2020 r.) – pobierz
 4. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola – (prosimy zapoznać się) – zapoznaj się
 5. Ramowy plan dnia oraz  godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola zamieszczony jest na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się.
 6. Aby dokonać opłaty za przedszkole należy wejść na indywidualne konto waszego dziecka na https://iprzedszkole.progman.pl odczytać kwotę i przelać ją na konto placówki do 10 dnia następnego miesiąca, po terminie naliczane są odsetki. Na wydruku znajdują się również szczegółowo przedstawione kwoty – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i posiłek.

  Przelewu na konto dokonujemy według wzoru :

  Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna Kraina”

  Nr  rachunku odbiorcy: 88  8340  0001  0007  4607  2000  0002
  Kwota: ………..
  Tytułem: ……….. ważne ! wpisać imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy do której uczęszcza w danym roku szkolnym

 7. Wyposażenie dziecka do przedszkola – poniżej przedstawiamy listę rzeczy, w które powinien wyposażyć dziecko każdy rodzic. Przyniesione rzeczy powinny być podpisane imieniem lub inicjałami dziecka – to pozwala nam uniknąć wielu kłopotów i błędów.
  – prosimy, by w razie drobnego wypadku, dzieci miały w szatni we woreczku/siatce zapasowe zestawy ubrań, np. majteczki, spodenki, rajstopki itp.,
  –  obuwie zmienne – kapcie podpisane ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko,
  – poduszeczka (jasiek) z podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dotyczy tylko dzieci najmłodszych z grupy Krasnoludków)
  – strój gimnastyczny (bluzka z krótkim rękawem oraz krótkie spodenki- w worku podpisane ( nie dotyczy  dzieci najmłodszych z grupy Krasnoludków)
  – chusteczki higieniczne suche i mokre – nawilżone,
  – grzebień – tylko dziewczynki – podpisany,
  – 2 teczki podpisane do prac plastycznych i języka angielskiego,
  – ryza białego papieru,
  – pozostałe potrzebne przybory zostaną zakupione z konta Rady Rodziców,
   – w tym roku ze względu na pandemię nie myjemy zębów w przedszkolu, prosimy nie przynosić szczoteczki i pasty do zębów.
  – prosimy również o indywidualny zakup zestawów książek – kart pracy dla dzieci:

Dla dzieci urodzonych w roku 2014 - grupa Kubusie i Smerfy

– „Dzieciaki w akcji, karty pracy sześciolatka” , wydawnictwo Nowa Era rok wydania 2019

– Religia – zeszyt ćwiczeń dla klasy zerowej – ks. Jan Doppke

– English Play Box 3 (zielony) – karty pracy

Dla dzieci urodzonych w roku 2015, grupa Muminki

– „Dzieciaki w akcji, karty pracy pięciolatka”, wydawnictwo Nowa Era

– Religia- zeszyt ćwiczeń dla pięciolatków – ks. Jan Doppke

– English Play Box 2 (niebieski) – karty pracy

Dla dzieci urodzonych w roku 2016, grupa Pszczółki

– „Dzieciaki w akcji, karty pracy czterolatka”, wydawnictwo Nowa Era

– English Play Box 2 (niebieski) – karty pracy

Dla dzieci urodzonych w roku 2017, grupa Krasnoludki

– English Play Box 1 (czerwony) – karty pracy

8. Informujemy, że przedszkole nie uczestniczy w ubezpieczeniu dzieci. Prosimy o ubezpieczenie dzieci we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków na nowy rok szkolny.

9. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola zabawek i przytulanek.

10. Składkę na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto o numerze:  

27 8340 0001 0003 8612 2000 0002 ( jest to inne konto niż do wpłat za przedszkole)