ROCZNY PLAN PRACY Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2020/2021

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania:

 1. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez rozbudzanie zamiłowania do zabaw i ćwiczeń fizycznych oraz poszerzanie wiadomości na temat zdrowego odżywiania.
 2. Kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, stresem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.

 

Spodziewane efekty: 

 • Przedszkole współdziała ściśle z rodzicami podczas realizacji programów.
 • Działania placówki są jednolite i wspólne.
 • Rodzice biorą udział w działaniach mających na celu rozwijanie poczucia wartości i budzenia świadomości narodowej dziecka.
 • Przedszkole kształtuje u dzieci czynne postawy wskazujące na dbałość o zdrowie własne i innych.
 • Przedszkole kształtuje i rozwija zainteresowania i umiejętności matematyczne i informatyczne dzieci.
 • Przedszkole kształtuje nawyki prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka poprzez niwelowanie negatywnych emocji, uspokojenie.
 • Przedszkole dba o harmonijny rozwój dziecka uwzględniając indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka.

DZIAŁANIA

L.p.

Działania

Termin

1.

„Mieszkańcy Słonecznej Krainy” – zabawy integracyjne, sadzenie drzewek grupowych. Budowanie dobrej atmosfery i relacji międzyludzkich. Wspólne obchodzenie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka (20 wrzesień).

Wrzesień 2020

2.

Dbamy o zdrowie i środowisko – udział w akcjach i kampaniach:

– „Sprzątanie świata”, zbiórka pod hasłem „Zbieramy elektrośmieci”, nakrętek,

Cały rok

3.

Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających realizowanie tematyki promującej zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie.

Systematycznie w ciągu całego roku

4.

Systematyczne realizowanie tematyki związanej z higieną osobistą oraz higieną otoczenia. Kształtowanie umiejętności: prawidłowego mycia rąk, mycia zębów, korzystania z toalety, wdrażanie do mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety, dbania o schludny wygląd ubrania, włosów, paznokci.

Systematycznie w ciągu całego roku

5.

Zapoznanie dzieci z różną tematyką związaną ze zdrowiem poprzez zorganizowanie spotkań i pogadanek tematycznych:

 • wrzesień  – Budowa człowieka.
 • listopad – Dziecięce choroby i ich zwalczanie.
 • styczeń – Lekarze.
 • marzec – Witaminy i składniki mineralne.
 • czerwiec – Co możemy zrobić, aby być zdrowym?

Cyklicznie przez cały rok w grupach

6.

Przedszkolne gotowanie – zajęcia kulinarne dla przedszkolaków. Mali kucharze – organizowanie cyklu zajęć związanych ze wspólnym przygotowywaniem prostych zdrowych potraw np. sałatek, surówek, soków, kolorowych kanapek, koreczków, koktajli.

1 x w roku

6.

„Taniec to samo zdrowie” – zorganizowanie warsztatów tanecznych na terenie przedszkola.

Maj 2021

7.

„Kim zostanę, jak dorosnę” – pokaz mody prezentującej dzieci w przebraniach podczas balu przebierańców.

Styczeń – luty 2021

8.

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pod hasłem „Kropka – kreska” – rozwijanie talentów i wyobraźni dzieci.

Październik 2020

7.

Zorganizowanie spotkania z dietetykami z Instytutu Zdrowia Eligo.

Cały rok szkolny

8.

Wykorzystywanie nowoczesnych technik multimedialnych w czasie zajęć edukacyjnych z dziećmi.

Przygotowanie prelekcji na temat różnorodnych narzędzi technologii cyfrowych oraz gier komputerowych. Poznawanie możliwości zastosowania narzędzi. Poznawanie pozytywnych i negatywnych skutków urządzeń technicznych.

Kontynuacja innowacji dotyczącej kodowania.

Cały rok

Grudzień 2020

9.

Parada zdrowia – kształtowanie prozdrowotnych postaw, poznawanie zawodów medycznych.

Luty 2020

10.

Opracowanie książki kucharskiej z przepisami dań przygotowywanych przez dzieci w przedszkolu oraz w domu z rodzicami.

Maj 2020

11.

Zorganizowanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach, wystawach międzyprzedszkolnych (w miarę możliwości):

a) Przegląd Tańców Przedszkolnych

b) Przegląd Twórczości Teatralnej,

c) Przegląd Piosenki Przedszkolnej,

d) Przegląd Twórczości Plastycznej,

e) Przegląd Recytatorski,

f) Przegląd Piosenki Religijnej,

W ciągu roku

12.

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”:
 – słuchanie utworów literackich, włączanie rodziców i absolwentów przedszkola do systematycznego upowszechniania czytelnictwa;

Cały rok

13.

Piknik przedszkolny pod hasłem „Dbajmy o zdrowie”. Kiermasz smakołyków np., ciastka, galaretka, sałatka, szaszłyki, kanapki wykonanych przez dzieci.

Czerwiec 2021

PLAN UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 • Międzynarodowy Dzień Kropki – 15 wrzesień 2020 r.
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – 20 wrzesień  2020 r
 • Dzień Pluszowego Misia – Bal piżamowy– 25 listopada 2020 r.
 • Koncert kolęd oraz grupowe spotkania wigilijne – grudzień 2020 r.
 • Bal karnawałowy – styczeń – luty 2021 r.
 • Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marzec 2021 r.
 • Śniadanie wielkanocne – 4 kwietnia 2021 r.