Drodzy Rodzice informujemy, że

ograniczenie funkcjonowania przedszkoli  od 29 03.21 r. do 11.04.21 r  obowiązuje na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nauczyciele będą świadczyć pracę zdalną  poprzez udostępnianie na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce  „Domowe […]