W przedszkolu kontynuujemy wdrożenie zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku innowacji pedagogicznych:

  • Innowacja dotycząca wykorzystania multimedialnych programów komputerowych na zajęciach terapii logopedycznej od roku 2006

  • Innowacja dotycząca wykorzystania Odimiennej Metody Nauki Czytania Ireny Majchrzak “Już czytam” – od roku 2008

  • Innowacja sportowa pt. „Sport to zdrowie” – od września 2011 – „Mały Sportowiec”

  • Innowacja dotycząca rozwijania umiejętności matematycznych wśród przedszkolaków „ Mały matematyk”- od września 2017 r.

  • Innowacja dotycząca przygotowania przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania – “Kodujemy i wszystko wiemy” – od listopada 2018 r.