Zgodnie z zapisem art. 12 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dotyczących jawności i przejrzystości finansów publicznych Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina”” podaje do publicznej wiadomości informację o budżecie na rok 2018.

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina” jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Od 1 stycznia 2017r. zmienia się następca  prawny Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina” na:

Gmina Miejska Starogard Gdański,
Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański,
NIP 5922045396

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie.

Plan finansowy OGÓŁEM - 1 761 024

      PLAN
PRZEDSZKOLE 80104     1 449 440
STOŁÓWKA 80148        301 290
DOSKONALENIE 80146            5 000