Rada Rodziców 2022/2023

przewodniczący – Piotr Szulc
z – ca przewodniczącego – Anna Brucka
skarbnik – Dorota Podolska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Kamila Kamińska
Lidia Ośka

Nr konta Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy 2783 4000 0100 0386 1220 0000 02

Załącznik do Uchwały Nr 7/2019/2020
Rady Rodziców przy MPP-10
  „Słoneczna Kraina” 
z dnia 5 lutego 2020 roku

REGULAMIN RADY RODZICÓW
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 10 „Słoneczna Kraina”
w Starogardzie Gdańskim