WSPÓŁPRACA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 "SŁONECZNA KRAINA" Z SZEROKIM ŚRODOWISKIEM

PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIMI PRZEDSZKOLAMI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 •  Udział dzieci w corocznym  Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8 “Bajeczka”.
 • Zaproszenie do udziału w corocznym Przeglądzie Tańców Dziecięcych organizowanym przez naszą placówkę.
 • Udział dzieci w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Kolorowe piosenki” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 “Miś Uszatek”.
 • Udział dzieci w Corocznym Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 “Modraczek”.
 • Udział dzieci w wystawie prac plastycznych organizowanej przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.
PLAN WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 1 ORAZ NR 4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 • Rozmowy z pedagogiem szkolnym w celu podzielenia się informacjami na temat dzieci – absolwentów i dzieci realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania – cały rok
 • Zapraszanie dzieci ze szkoły na okazjonalne uroczystości oraz imprezy przedszkolne – wg planu.
 • Wycieczki do szkoły na przedstawienia przygotowane przez dzieci klas I-III – wg planu.
 • Wycieczki do szkoły celem przygotowania dzieci na spotkanie ze szkołą.
 • Udział dzieci 5,6 letnich  w lekcji kl. I.
PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
 • Zakup nowych pozycji literatury dziecięcej i fachowej do biblioteki przedszkolnej.
 • Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • poznanie zasad korzystania z biblioteki i czytelni, rozbudzanie zainteresowań literaturą.
 • udział dzieci w lekcji bibliotecznej.
PLAN WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 • Zaproszenie pracowników poradni na zebrania z rodzicami,
 • Obserwacja działań dzieci w czasie zajęć dydaktyczno -wychowawczych przez psychologa lub pedagoga.
 • Informowanie rodziców o potrzebie przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka, zachęcanie do współpracy z Poradnią.
PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ SZKOŁĄ MUZYCZNĄ ORAZ FILHARMONIĄ BAŁTYCKĄ
 • Organizowanie wyjść na koncerty do Szkoły Muzycznej.
 • Koncerty muzyczne “Bajnutek” na terenie przedszkola – artyści z Filharmonii Bałtyckiej
 • Udział w koncertach edukacyjnych w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
PLAN WSPÓŁPRACY ZE STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY
 • Kontynuowanie współpracy z SCK – ustalenie działań.
 • Organizowanie wyjść do kina na seanse filmowe i przedstawienia teatralne.
 • Wyjścia na wystawy organizowane przez SCK i Galerię “A”
 • Zorganizowanie Przeglądu Tańców Dziecięcych dla miejskich przedszkoli.
PLAN WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 • Spotkanie z policjantami w celu zapoznania dzieci z ich pracą.
 • Włączenie Policji do sprawdzenia stanu autokarów /wszelkie wycieczki, wyjazdy.
 • Kontynuacja współpracy z Powiatową Komendą Policji. Organizowanie pogadanek  w przedszkolu, wyjścia na Komendę Policji.
PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 • Pokaz Straży Pożarnej w organizacji i przebiegu festynu integracyjnego z udziałem dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wycieczka do Straży Pożarnej z dziećmi grup starszych.
 • Odwiedziny strażaków w naszej placówce.
PLAN WSPÓŁPRACY Z KLUBEM SPORTOWYM BENIAMINEK 03
 • Zaproszenie przedstawicieli Klubu Sportowego na spotkanie z rodzicami.
 • Zabawy sportowe z udziałem trenera w każdej grupie – październik, listopad.
 • Zaproszenie KS Beniaminek do udziału w innowacji- -grudzień- czerwiec.
Ponadto  przedszkole współpracuje z szerokim środowiskiem poprzez:
 • zamieszczanie w miarę możliwości artykułów autorstwa nauczycieli z naszego przedszkola w prasie, na stronie internetowej,
 • organizowanie wycieczek i spacerów do miejsc użyteczności publicznej (np. restauracja, kino, teatr, sklep, krawcowa),
 • współpracę z MOPS, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Urzędem Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Miejską, Przychodnią Zdrowia, Schroniskiem dla Zwierząt, MZK, MOPS, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej,
 • angażowanie się w akcje o charakterze ogólnopolskim: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom, Akademia Aquafresh, Mamo, tato wolę wodę, Misja Velvetki, Pogromcy Zarazków, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste powietrze wokół nas, zbieranie plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii.