OPŁATA STAŁA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z obwieszczeniem MEN w Monitorze Polskim poz. 243 wynosi 1,30 zł / h poza podstawą programową.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE – stawka dzienna – 10 zł.

Nr konta bankowego:

TERMINY PŁATNOŚCI

  • Odpłatność za przedszkole(opłata za pobyt dziecka + wyżywienie) jest płatna 10 – tego każdego miesiąca.
  • Prosimy o regularne wpłaty za przedszkole.
  • Informujemy, że za wpłaty uiszczone po terminie są naliczone odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat.
  • W razie wątpliwości co do opłat, prosimy o kontakt z intendentką codziennie w godzinach od 6.30 do 9.00.
  • Prosimy rodziców o codzienne, jednorazowe odbicie kartą wejścia i wyjścia dziecka.