Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu MPP-10 Słoneczna Kraina do nadania Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. Przyznany Certyfikat jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie.

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Nasze przedszkole od października 2013 roku posiada Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” wystawiony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie przedszkole stara się o zdobycie certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE.

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób. W tym celu należy:

 • przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,
 • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę,
 • powierzać dzieciom niektóre proste zadania,
 • zachęcać dzieci do generowania pomysłów,
 • zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalną szansę edukowania rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci.

 Należy:

 • pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa,
 • pomóc rodzicom w: uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci, identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia, rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci,
 • zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.

Definicja przedszkola promującego zdrowie

 Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

 Przedszkole jest miejscem, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 •  Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych. 
 •   Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Nasze działania :