KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 „SŁONECZNA KRAINA”

Koncepcja  ma inspirować do ciągłego myślenia o przyszłości  i wymuszać systematyczną aktualizację po każdym roku pracy.
Określa główne działania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Koncepcja pracy uwzględnia warunki, w jakich funkcjonuje przedszkole, bierze pod  uwagę  opinie rodziców i nauczycieli.
Przedszkole  określa  cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Wizja i misja przedszkola

MISJA  PRZEDSZKOLA

WSPOMAGANIE KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA POPRZEZ TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO PEŁNYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH.

WIZJA „SŁONECZNEJ KRAINY”

BĘDZIEMY PRZEDSZKOLEM PRZYGOTOWUJĄCYM BEZSTRESOWO DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE;  PROMUJĄCYM, ZDROWY, SPORTOWY, PROEKOLOGICZNY I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA;
AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJĄCYM Z BLIŻSZYM I DALSZYM  ŚRODOWISKIEM.


ABSOLWENT „SŁONECZNEJ KRAINY” :

  • Osiąga sukcesy w szkole. 
  • Jest kulturalny, aktywny oraz sprawny fizycznie. 
  • Promuje zdrowie i bezpieczeństwo.
  • Dba o środowisko.

CELE STRATEGICZNE:

1. Stworzenie „miasteczka  ruchu drogowego”  w ogrodzie przedszkolnym.

2. Przeprowadzanie warsztatów  dla dzieci  we współudziale  z Komendą Policji.

3. Wzbogacanie wiedzy oraz wykształcenie podstawowych  zasad  udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci – przyszłych absolwentów przedszkola oraz ich rodziców.

4. Zorganizowanie  w ogrodzie przedszkolnym ścieżki zdrowia.

5. Opracowanie  procedury postępowania dla dzieci  z alergią.

6. Opracowanie przez dietetyka programu działań zmierzających do promocji zdrowego odżywiania wśród dzieci, rodziców, nauczycieli oraz podejmowanie współpracy z kucharką w zakresie opracowywania jadłospisów .

7. Uczenie jedzenia zdrowych posiłków, przyrządzanych wspólnie, dostosowanych  do dzieci z alergią pokarmową.

8. Wykorzystywania ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych itp

9. Organizowanie konkurencji sportowych  ze specjalnym udziałem  dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

10. Organizowanie zawodów sportowych z udziałem rodziców.

11.Zorganizowanie stałego  miejsca informacyjnego w holu przedszkola, poświęconego ekologii i zdrowiu.

12. Organizowanie systematycznych akcji  z cyklu: „Zbiórka baterii”, „Zbieraj elektrośmieci”, „Zbiórka dla zwierząt ze schroniska pokarmów i kocyków”, pomoc dla zwierząt leśnych.

13.Udział w akcjach charytatywnych „Zbieranie nakrętek”, „Góra Grosza”.

14.Wdrażanie  systemu  segregacji śmieci dla dzieci i dorosłych na terenie przedszkola.

15. Utrwalanie znajomości podstawowych zasad dbania o środowisko.

TEMATYKA:

2022/2023–KULTURA. SAVOIR-VIVRE

Koncepcja pracy wykorzystuje to,  co już zostało osiągnięte, co zamierzamy dalej kontynuować i realizować. Istotne jest to, by przedszkole było przedszkolem o wysokiej jakości, miejscem opieki, wychowania i kształcenia opartego na wypracowanych najcenniejszych wartościach.