ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

W przedszkolu  organizowane są przez nauczycieli grup zajęcia rozwijające zdolności, aktywizujące dzieci.

WYKAZ ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYCHOWAWCÓW  GRUP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  • Zabawy rytmiczno – muzyczne – Wtorek 1400 – 1415
  • Zabawy profilaktyczno – ruchowe – Środa 1400 – 1415
  • Zabawy rytmiczno – muzyczne – Środa 1430 – 1500
  • Zabawy profilaktyczno – ruchowe – Poniedziałek 1430 – 1500
  • Zabawy rytmiczno – muzyczne – Środa 1300 – 1330
  • Zabawy profilaktyczno – ruchowe – Poniedziałek 1300 – 1330
  • Zabawy rytmiczno – muzyczne – Wtorek 1300 – 1330
  • Zabawy profilaktyczno – ruchowe – Czwartek 1300 – 1330
  • Zabawy rytmiczno – muzyczne – Piątek 1300 – 1330
  • Zabawy profilaktyczno – ruchowe – Czwartek 1330 – 1400