Czas pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.00 – 16.30

grupy godzinne:

I – 7.00 – 16.30

II – 6.00 – 16.00

III – 6.00 – 16.30

IV – 6.00 – 16.00

V – 6.30 – 15.30

W okresie wakacji letnich przedszkole pracuje jeden miesiąc.

W roku szkolnym 2022/2023 jest to miesiąc lipiec.

W miesiącu sierpniu 2023 roku, gdy przedszkole jest nieczynne dyżur wakacyjny pełni Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 “Bajeczka”, które przyjmuje naszych wychowanków.

 W czasie wakacji obowiązuje rodziców/ prawnych opiekunów nowa umowa o świadczeniu usług.