Na wsi zawsze jest wesoło tyle pól i zwierząt wkoło.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: • Umożliwienie dziecku poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka. • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku. • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta. • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka. Na wiejskim podwórku  • „Co słychać na wsi?” – wysłuchanie wiersza […]

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

Kto rośnie po deszczu? „Tańcowały dwa Michały”– masażyk, zabawa relaksacyjna z tekstem. Dziecko siedzi w parze z rodzicem lub rodzeństwem, twarzami zwrócone w jedną stronę, tak by jedna osoba mogła masować plecy drugiej. Tańcowały dwa Michały Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Jak ten duży zaczął krążyć, to ten mały nie mógł zdążyć. Julian […]

Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi. • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka. • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta. • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu. Wielkanocny stół Kwiecień • „Wielkanocny stół” – wysłuchanie wiersza E. Skarżyńskiej, rozmowa kierowana […]